Odborné kurzy DDD

Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Absolvováním kurzů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Osvědčení o odborné způsobilosti s celostátní platností je rovněž jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah kurzu

 • Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 • Základy epidemiologie a mikrobiologie
 • Deratizace a hlodavci a další obratlovci
 • Dezinsekce a entomologie
 • Dezinfekce
 • Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Zásady první pomoci
 • Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 • Zhodnocení kurzu, organizace zkoušek