Ochrana proti škůdcům v domácnostech

V závislosti na přítomném škůdci lze služby DDD rozdělit do následujících kategorií: